AlmereStart.nl wenst je een fijne Maandag
 
Verwijder blok
ZoekenGoogle Kruislinks
Verwijder blok
Filemeldingen


Op dit moment geen files

Bron: FileIndex.nl
Advertentie


Nieuwsartikel


Noorderplassen en Weerwater krijgen natuurvriendelijke oevers

(Bron: Almere.nl)
19 Mar 2018 om 15:32

De gemeente Almere, Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland gaan samenwerken om de...

De gemeente Almere, Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland gaan samenwerken om de waterkwaliteit in de Noorderplassen en het Weerwater in Almere te verbeteren. Dit gebeurt onder meer door de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Daarvoor ondertekenden de drie partijen maandag 19 maart een bestuursovereenkomst. ,,Een mooie samenwerking van de verschillende overheden. Samen maken we de wateren aantrekkelijker en verbeteren we de kwaliteit”, aldus gedeputeerde Jaap Lodders. Verbetering waterkwaliteit
De Noorderplassen en het Weerwater in Almere voldoen in de huidige situatie niet aan de waterkwaliteitsdoelen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Om de plassen ecologisch goed te laten functioneren, is het nodig natuurvriendelijke oevers aan te leggen. De oevers vergroten daarnaast de biodiversiteit in beide wateren, waardoor ze ook invulling geven aan doelstellingen uit het vorig jaar opgestelde waterplan Almere. Wethouder Frits Huis van de gemeente Almere: “Zo kunnen de natuurvriendelijke oevers bij het Lumièrepark bijvoorbeeld gecombineerd worden met het voornemen van de gemeente een aantrekkelijke natuurlijke speelplek in het kader van het Rondje Weerwater aan te leggen.” Bij de aanleg van de oevers zal zo veel mogelijk gebruik gemaakt worden van overtollige bagger en grond uit andere projecten als bouwmateriaal opdat deze een nuttige herbestemming krijgen. De oevers worden aangelegd in de periode 2018-2020. Kaderrichtlijn Water
Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) moeten de aangewezen wateren zoals het Weerwater en de Noorderplassen in 2027 aan de chemische en ecologische kwaliteitseisen voldoen. Dankzij maatregelen zoals de aanleg van duurzame en natuurvriendelijke oevers, kunnen we in Flevoland voldoen aan de KRW. “Waterschap Zuiderzeeland is blij dat de gezamenlijke maatregelen leiden tot een betere waterkwaliteit en meer biodiversiteit in het Weerwater en de Noorderplassen. Het zal de beleving ook ten goede komen!”, aldus heemraad Lida Schelwald-Van der Kley.Lees het volledige artikel op de website van Almere.nl via deze link.
Poll


Icedome gaat voor Almere veel goed doen!

Ja, zeker weten

Misschien

Nee, echt niet

Ik geef niks om schaatsen

Heerenveen had moeten winnen

Zoetermeer had moeten winnen

Alle polls